Biznes Prawo

Stowarzyszenie Praw Pasażerów "Przyjazne Latanie" zorganizowało konferencję

Stowarzyszenie Praw Pasażerów "Przyjazne Latanie" zorganizowało konferencję
Stowarzyszenie Praw Pasażerów "Przyjazne Latanie" zorganizowało

Data publikacji: 2015-05-15
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Stowarzyszenie Praw Pasażerów "Przyjazne Latanie" zorganizowało konferencję
Kategoria: BIZNES, Prawo

Stowarzyszenie Praw Pasażerów "Przyjazne Latanie" zorganizowało konferencję

Stowarzyszenie Praw Pasażerów "Przyjazne Latanie" zorganizowało konferencję BIZNES, Prawo - Stowarzyszenie Praw Pasażerów "Przyjazne Latanie" zorganizowało konferencję

Informacja prasowa

Stowarzyszenie „Przyjazne Latanie” zorganizowało konferencję

„Prawa pasażerów lotniczych w praktyce”

W kwietniu odbyła się konferencja „Prawa pasażerów w praktyce”, której pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Praw Pasażerów „Przyjazne Latanie”. Zagadnienie zawarte w tytule konferencji doprecyzowuje raport z rocznych badań i monitoringu. Omówili je także eksperci z ramienia Stowarzyszenia. Konferencji patronował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

”Obowiązek wręczania przez przedstawiciela linii lotniczej każdemu pasażerowi pisemnej informacji o prawie do pomocy i odszkodowania w przypadku zakłócenia w podróży np. opóźnienia lub odwołania lotu musi być w pełni egzekwowany” podkreśla Katarzyna Martynowicz – Prezeska Stowarzyszenia. „W związku ze zbliżającym się sezonem podróży majówkowo–wakacyjnych konferencja otwiera kampanię społeczną „LATAJ ŚWIADOMIE” skierowaną do pasażerów lotniczych”.

Raport pierwszej w Polsce organizacji konsumenckiej w podróżach lotniczych zawiera listę postulowanych zmian prawnych i rozwiązań praktycznych. Wśród postulatów znalazło się między innymi:

powołanie stałych komitetów na lotniskach przez zarządzających lotniskami, które przy współpracy z liniami lotniczymi, agentami obsługi naziemnej i przedstawicielami organizacji pasażerów będą opracowywać i nadzorować plany postępowania oraz udzielania pomocy pasażerom na lotnisku w sytuacji zakłóceń w podróży;
eliminowanie formalności związanych ze składaniem reklamacji, np. dyskryminowanie pasażerów ze względu na złożenie reklamacji w języku polskim oraz trybu wnoszenia skarg do urzędów np. wymaganie posiadania elektronicznego podpisu kwalifikowanego;
wprowadzenie trzydziestodniowego terminu rozpatrywania reklamacji przez linię lotniczą. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi pasażerowi na reklamację w ww. terminie przyjmuje się, że reklamacja jest uznana;
doprecyzowanie przepisów prawa w zakresie nadzwyczajnych okoliczności – uściślić definicje tego pojęcia. W szczególności zdarzenia w postaci usterki technicznej i strajku pracowników linii lotniczych;
zapewnienie przejrzystości i dostępu pasażerów do bieżących danych statystycznych o zakłóceniach w podróży (liczby opóźnionych, odwołanych rejsów), liczby skarg, z podziałem na przewoźników;
wprowadzenie jednolitej w całej UE i ekonomicznie motywującej wysokości sankcji nakładanych na linie lotnicze za stwierdzone przypadki naruszenia praw pasażerów;
zapewnienie pasażerom lotniczym powszechnego i łatwego dostępu do pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

A to już wiesz?  LEI – kod, bez którego nie można sfinalizować transakcji. Kto musi go mieć?

Oprócz prezentacji raportu podczas specjalnego panelu dyskusyjnego omówiono nowe narzędzie prawne, mające służyć poprawie sytuacji pasażera. Zgodnie z unijną Dyrektywą z 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich, do 9 lipca muszą w Polsce wejść w życie postanowienia o nieodpłatnym pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (ADR), wykorzystującym formy mediacyjne, koncyliacyjne i arbitrażowe. Postępowania te mają być dla stron dobrowolne i nie powinny zamykać drogi sądowej. Z końcem marca Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o ADR, przedłożone przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W działania te zaangażowane są ponadto m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK). „W ciągu ostatnich lat Europejskie Centra Konsumenckie (sieć ECC-Net) systematycznie odnotowują wzrost liczby skarg na przewoźników lotniczych – mówi Piotr Stańczak – Dyrektor ECK. „Praktyka sieci pokazuje, że polubowne rozwiązywanie sporów jest cennym instrumentem nie tylko w rękach samych konsumentów, którzy zyskują dodatkową "instancję", ale i przedsiębiorców. Wobec wzrastającej liczby pasażerów,  istnienie sprawnie funkcjonujących podmiotów ADR będzie kluczowe dla poprawy relacji B2C, a tym samym przyczyni się do rozwoju całej branży lotniczej w Polsce”.
 

Specjaliści zaproszeni na konferencję, w tym goście z UOKiK, ECK oraz Uczelni Łazarskiego, przedstawili perspektywy, jakie daje przyjęcie procedur ADR dla przewoźników, a przede wszystkim dla ich klientów.

Więcej informacji o raporcie jest dostępnych na stronie http://przyjaznelatanie.pl/raporty/

Relację video z konferencji można obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=MRdUb7MHF1I

______________________________________________________________________________________________

O Stowarzyszeniu Praw Pasażerów „Przyjazne Latanie”

Stowarzyszenie ‘Przyjazne Latanie’ powstało w 2013 r. Jest do dziś jedyną w Polsce i unikalną w całej Unii Europejskiej niezależną organizacją pozarządową walczącą o prawa pasażerów lotnictwa cywilnego. Należy do Europejskiej Federacji Pasażerów (European Passengers’ Federation). Dzięki ‘Przyjaznemu Lataniu’ każdy, kto doświadczył opóźnienia czy odwołania lotu, a także rozmaitych kłopotów na lotnisku lub na podkładzie samolotu, za co nie uzyskał przewidzianej przepisami rekompensaty, może otrzymać profesjonalną pomoc ekspercką w dochodzeniu swoich roszczeń. I przyczynić się do poprawy komfortu podróżowania. Od kwietnia 2014 r. Stowarzyszenie prowadzi własną unikatową akcję stałego monitoringu egzekwowania praw pasażerów lotniczych w Polsce. Realizowana jest w ramach programu dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

A to już wiesz?  NIP na paragonie i kasy fiskalne online

 

Więcej informacji udziela:

Agata Jaremczuk-Sadkowska

public relations

[email protected], kom: 503 01 77 66

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Stowarzyszenie Praw Pasażerów "Przyjazne Latanie" zorganizowało konferencję BIZNES, Prawo - Stowarzyszenie Praw Pasażerów "Przyjazne Latanie" zorganizowało konferencję
Hashtagi: #BIZNES #Prawo

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy