Biznes

Nadawanie pism do sądów administracyjnych i urzędów po uchwale NSA z 19 paździer

Nadawanie pism do sądów administracyjnych i urzędów po uchwale NSA z 19 paździer
Po niedawnej uchwale, jaką wydał Naczelny Sąd Administracyjny istnieje obawa, czy strony spraw przed sądami administracyjnymi lub urzędami będą mogły wnosić w terminie pisma do tych

Data publikacji: 2016-02-25
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Nadawanie pism do sądów administracyjnych i urzędów po uchwale NSA z 19 paździer
Kategoria: BIZNES,

Po niedawnej uchwale, jaką wydał Naczelny Sąd Administracyjny istnieje obawa, czy strony spraw przed sądami administracyjnymi lub urzędami będą mogły wnosić w terminie pisma do tych instytucji.

Nadawanie pism do sądów administracyjnych i urzędów po uchwale NSA z 19 paździer BIZNES, - Po niedawnej uchwale, jaką wydał Naczelny Sąd Administracyjny istnieje obawa, czy strony spraw przed sądami administracyjnymi lub urzędami będą mogły wnosić w terminie pisma do tych instytucji.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Nadawanie pism do sądów administracyjnych i urzędów po uchwale NSA z 19 paździer BIZNES, - Po niedawnej uchwale, jaką wydał Naczelny Sąd Administracyjny istnieje obawa, czy strony spraw przed sądami administracyjnymi lub urzędami będą mogły wnosić w terminie pisma do tych instytucji.
Hashtagi: #BIZNES #

A to już wiesz?  Powstała firma doradcza, która pomaga w odzyskaniu pieniędzy z martwych kont

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy