Tag Archives: Zdaniem Komisji

KE: Finanse publiczne w Polsce nadal kuleją

Sytuacja budżetowa w większości krajów członkowskich Unii - na przestrzeni ostatniego roku - uległa widocznej poprawie, chociaż sektor finansów publicznych nadal wymaga reform – donosi opublikowany przez Komisję Europejską raport zatytułowany „Finanse publiczne w Unii Gospodarczo – Walutowej – 2008”.Pomimo, iż sytuacja w finansach publicznych wszystkich krajów członkowskich Unii jest znacznie lepsza, niż miało to miejsce jeszcze 2-3 lata temu, to przedstawiciele Komisji nie ustają w zachętach na rzecz ich dalszej poprawy oraz konsolidacji.…
Top