Tag Archives: Wielka Brytania

Nie dla polityków i sprzedawców samochodów. Tak dla strażaków i pilotów. – Wyniki badania European Trusted Brands 2010

Coroczne badanie European Trusted Brands pozwala na poznanie poziomu zaufania Europejczyków względem osób wykonujących różne zawody. Na podstawie wyników tegorocznej edycji sondażu, można stwierdzić, że Polacy najbardziej ufają strażakom i pilotom samolotów cywilnych, zdecydowane nie mówiąc politykom i sprzedawcom samochodów. Niemal każdy ankietowany Polak (97%) szczególnym zaufaniem darzy zawód strażaka.…

Czechy ważniejsze od Japonii ? przynajmniej dla europejskich eksporterów

We wrześniu 16 państw strefy euro wyeksportowały towary o wartości o 3,7 mld euro (6,8 mld € po wyrównaniu sezonowym) przewyższającej koszt zakupu dóbr importowanych. Tymczasem ekonomiści widząc aprecjację euro wobec dolara spodziewali się 1,9 miliarda € deficytu.Mimo że we wrześniu za dolara płacono nawet 1,48 euro, to eksport z państw Eurolandu był o 5,5% większy niż przed miesiącem, zaś wartość importu zwiększyła się zaledwie o 1,1%.…

Strażakom ufamy najbardziej, politykom ? najmniej. Wyniki badania European Trusted Brands 2009

Najczęściej ufamy tym, od których zależy nasze życie. Potwierdzają to deklaracje Polaków i Europejczyków, którzy obdarzają największym zaufaniem strażaków i pilotów samolotów. Bardziej niż przeciętny Europejczyk ufamy dziennikarzom, ale mniej duchownym. Najmniej jednak ufamy politykom. Takie wyniki przynosi dziewiąta już edycja badania European Trusted Brands, którego organizatorem jest miesięcznik Reader’s Digest. Największym zaufaniem w Polsce, podobnie jak w Europie, cieszą się strażacy (89%), piloci samolotów pasażerskich (84%) oraz farmaceuci (80%).…

600 planów, które ratują firmy i wyniszczają rynek pracy

Pomimo, iż kryzys finansowy w swej najostrzejszej formie dobiega końca, nie oznacza to, że okres gospodarczej dekoniunktury będziemy mieli już za sobą. Dziś bowiem rządy wielu państw na świecie stanęły w obliczu kryzysu gospodarki realnej, który z natury rzeczy jest bardziej dotkliwy i znacznie mocniej odczuwalny dla nas wszystkich, aniżeli samo zjawisko kryzysu finansowego.…
Top