Tag Archives: Uniwersytetu Gda

Forum Obywateli w obliczu kryzysu

Czy Unia Europejska ma jakieś narzędzia, by pomóc obywatelom przetrwać kryzys dotykający kontynentu? Co może zrobić dla Polski czy Trójmiasta? Problemom współczesnej sytuacji ekonomicznej poświęcone będzie Forum Obywateli, które Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zwołuje na najbliższy piątek, 27 marca na Politechnice Gdańskiej. Posłowie, przedstawiciele administracji lokalnej oraz naukowcy będą wspólnie zastanawiać się nad tym, jaka powinna być odpowiedź Unii Europejskiej na światowy kryzys finansowy i na wynikające zeń problemy poszczególnych krajów, ale również regionów.…
Top