Tag Archives: UE

CESR rozpoczął prace nad europejską bazą danych finansowych

CESR rozpoczął prace nad europejską bazą danych finansowych

Wielu z nas narzeka na dostęp do informacji finansowych ujawnianych przez podmioty notowane na rynkach kapitałowych. Ich jakość oraz forma publikacji pozostawia wiele do życzenia. Nie ma znaczenia, czy odnosimy się do danych z Polski, czy z innych krajów UE. Problem ten istnieje wszędzie.…

600 planów, które ratują firmy i wyniszczają rynek pracy

Pomimo, iż kryzys finansowy w swej najostrzejszej formie dobiega końca, nie oznacza to, że okres gospodarczej dekoniunktury będziemy mieli już za sobą. Dziś bowiem rządy wielu państw na świecie stanęły w obliczu kryzysu gospodarki realnej, który z natury rzeczy jest bardziej dotkliwy i znacznie mocniej odczuwalny dla nas wszystkich, aniżeli samo zjawisko kryzysu finansowego.…

BIZ – Polska liderem regionu

Mamy stabilną, dobrze rozwijającą się gospodarkę, relatywnie niskie jednostkowe koszty pracy, dobre położenie geograficzne i super wykształconych pracowników – to tylko niektóre z argumentów, które decydują o atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju. I pomimo, że jesteśmy liderem w tej części Europy, gdy idzie o wartość realizowanych inwestycji, to konkurencja coraz częściej depcze nam po piętach.…

KE: Finanse publiczne w Polsce nadal kuleją

Sytuacja budżetowa w większości krajów członkowskich Unii - na przestrzeni ostatniego roku - uległa widocznej poprawie, chociaż sektor finansów publicznych nadal wymaga reform – donosi opublikowany przez Komisję Europejską raport zatytułowany „Finanse publiczne w Unii Gospodarczo – Walutowej – 2008”.Pomimo, iż sytuacja w finansach publicznych wszystkich krajów członkowskich Unii jest znacznie lepsza, niż miało to miejsce jeszcze 2-3 lata temu, to przedstawiciele Komisji nie ustają w zachętach na rzecz ich dalszej poprawy oraz konsolidacji.…
Top