Tag Archives: Tadeusz Spanily

Wzrok skierowany na Słowację

Wzrok skierowany na Słowację

Niezależnie od wejścia Polski do strefy euro ceny polis OC będą zbliżały się do tych obowiązujących w Unii Europejskiej.  Wspólna waluta w 2011 roku może ten proces przyspieszyć. W Polsce średnia cena OC wynosi 100 euro i należy do najniższych w Europie.…
Top