Tag Archives: Kraju Kwitn

Czechy ważniejsze od Japonii ? przynajmniej dla europejskich eksporterów

Czechy ważniejsze od Japonii ? przynajmniej dla europejskich eksporterów

We wrześniu 16 państw strefy euro wyeksportowały towary o wartości o 3,7 mld euro (6,8 mld € po wyrównaniu sezonowym) przewyższającej koszt zakupu dóbr importowanych. Tymczasem ekonomiści widząc aprecjację euro wobec dolara spodziewali się 1,9 miliarda € deficytu.Mimo że we wrześniu za dolara płacono nawet 1,48 euro, to eksport z państw Eurolandu był o 5,5% większy niż przed miesiącem, zaś wartość importu zwiększyła się zaledwie o 1,1%.…
Top