Tag Archives: Komisja Europejska

Stanowisko Stowarzyszenia Internet Society Poland w sprawie proponowanej zmiany dyrektywy nr 2006/116/EC

Komisja Europejska w niezwykle pilnym trybie skierowała do konsultacji propozycję przedłużenia autorskich praw majątkowych (tzw. prawa producenckie) do nagrań dźwiękowych z obecnych 50 do 95 lat od chwili powstania fonogramu. Prawo to miałoby obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej, w tym Polski. Tryb tych konsultacji jest skandaliczny: propozycja pojawia się w środku wakacji, z wyznaczonym niezwykle krótkim czasem na reakcję państw członkowskich. Podobna propozycja była dyskutowana w Wielkiej Brytanii w roku 2006.…
Top