Tag Archives: Klaster Uczelni Wojew

Powstaje Klaster Uczelni Województwa Pomorskiego

11 pomorskich uczelni postanowiło połączyć potencjał intelektualny, zasoby ludzkie i finansowe oraz zaplecze techniczne i organizacyjno-informatyczne. Klaster Uczelni Województwa Pomorskiego włącza się w budowanie Pomorskiej Metropolii Wiedzy. Nie oznacza to, że rodzi się jedna wielka uczelnia. Każdy podmiot zachowa niezależność, jednak wiele przedsięwzięć realizowanych będzie wspólnie.…
Top