Tag Archives: Digest Association

Specjalne ? zielone ? wydanie Reader?s Digest w Europie

Miesięcznik Reader’s Digest gra w zielone. Najpopularniejszy magazyn w Europie, ukazujący się na naszym kontynencie w 17 językach i nakładzie ponad 3 milionów egzemplarzy, przedstawia swój pierwszy zielony numer. W czerwcu we wszystkich wydaniach europejskich ponad 30 stron zajmują różnorodne, interesujące teksty związane z ekologią, w  tym artykuł napisany specjalnie dla Reader’s Digest przez księcia Karola. – Europa przoduje we wprowadzaniu innowacji na rzecz ochrony środowiska.…
Top