Wiadomości branżowe

CESR rozpoczął prace nad europejską bazą danych finansowych

CESR rozpoczął prace nad europejską bazą danych finansowych
Wielu z nas narzeka na dostęp do informacji finansowych ujawnianych przez podmioty notowane na rynkach kapitałowych. Ich jakość oraz forma publikacji pozostawia wiele do życzenia. Nie ma znaczenia, czy odnosimy się do danych z Polski, czy z innych krajów UE. Problem ten istnieje wszędzie. Na szczęście Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR) właśnie rozpoczął prace nad zmianą tego stanu.W myśl CESR rozwiązaniem tego problemu będzie stworzenie wspólnej bazy tych informacji ujawnianych przez podmioty działające na rynkach kapitałowych na poziomie europejskim. Charakterystyczny dla niej ma być fakt, że każdy z nas, przy pomocy łącza internetowego, będzie mógł uzyskać informacje na temat interesującego podmiotu z rynku kapitałowego działającego w UE.W ostatni poniedziałek (02.08.2010) CESR wykonał pierwszy krok w kierunku budowy takiego rozwiązania. Na swojej oficjalnej stronie internetowej Komitet opublikował informację o rozpoczęciu konsultacji mających na celu poznanie opinii publicznej na temat proponowanego rozwiązania (

Wielu z nas narzeka na dostęp do informacji finansowych ujawnianych przez podmioty notowane na rynkach kapitałowych. Ich jakość oraz forma publikacji pozostawia wiele do życzenia. Nie ma znaczenia, czy odnosimy się do danych z Polski, czy z innych krajów UE. Problem ten istnieje wszędzie. Na szczęście Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR) właśnie rozpoczął prace nad zmianą tego stanu.

W myśl CESR rozwiązaniem tego problemu będzie stworzenie wspólnej bazy tych informacji ujawnianych przez podmioty działające na rynkach kapitałowych na poziomie europejskim. Charakterystyczny dla niej ma być fakt, że każdy z nas, przy pomocy łącza internetowego, będzie mógł uzyskać informacje na temat interesującego podmiotu z rynku kapitałowego działającego w UE.

W ostatni poniedziałek (02.08.2010) CESR wykonał pierwszy krok w kierunku budowy takiego rozwiązania. Na swojej oficjalnej stronie internetowej Komitet opublikował informację o rozpoczęciu konsultacji mających na celu poznanie opinii publicznej na temat proponowanego rozwiązania (Consultation paper – Development of Pan-European Access to Financial Information Disclosed by Listed Companies).

Jak wynika z dokumentu, publiczne konsultacje mają pomóc w wystosowaniu oficjalnego stanowiska CESR wobec Komisji Europejskiej odnośnie budowy europejskiej sieci przesyłania informacji wymaganych przez regulatorów rynków kapitałowych.

Ruchy CESR dążące do zbudowania zintegrowanego systemu (sieci) OAM (Officially Appointed Mechnism) to między innymi wynik ogólnoświatowych trendów mających na celu jak największe ułatwienie dostępu do informacji potencjalnym odbiorcom. Podobne przedsięwzięcia zostały lub są realizowane w innych krajach jak np. USA, Japonia. Wszędzie tam wykorzystana została nowoczesna technologia XBRL do zbierania, przetwarzania i publikowania informacji finansowych w sposób łatwy i szybki.

Także CESR pragnie stworzyć jednolity system przechowywania informacji publikowanej przez emitentów w Europie. Ideą jest zapewnienie odbiorcom wyszukiwarki, która poprzez określenie odpowiednich kryteriów, za pomocą jednego przycisku da możliwość dotarcia do interesujących nas wiadomości lub danych. Wszystko dzięki wykorzystaniu powszechnie uznawanych standardów i formatów przesyłu danych, w tym XBRL.

A to już wiesz?  Vendée Globe - Liderzy coraz bliżej równika, Gutek walczy z elektroniką

Pojawienie się nowych propozycji rozwiązań to efekt niewydolności dotychczasowych mechanizmów informacyjnych na terenie UE. CESR wdrożył system MiFiD (http://mifiddatabase.cesr.eu). Umożliwiał on jedynie dotarcie do krajowej bazy, gdzie przechowywane są informacje publikowane przez danego emitenta papierów wartościowych. Jakość informacji zależała już od standardów przyjętych w tych bazach.

Również doświadczenia z ostatnich lat wymusiły zmiany. Brak dostępu do odpowiednich danych i ich słaba jakość są uznawane za jedne z przyczyn kryzysu finansowego.

Pozostaje zastanowić się, co tak naprawdę odpowiada za nieefektywność aktualnego rozwiązania. Otóż wynika ona przede wszystkim z braku standaryzacji i harmonizacji. Informacje są przechowywane w różnych formatach, takich jak PDF, HTML, formaty tekstowe. Ich użycie utrudnia późniejszą analizę. Tylko w nielicznych przypadkach mamy do czynienia z formatami interaktywnymi, jak np. XBRL.

Z tego powodu CESR mocno zastanawia się nad ogólnoeuropejskim wykorzystaniem XBRL. Jako wzór służy system raportowania COREP i FINREP wskazany przez CEBS na potrzeby sprawozdawczości banków. Jego wdrożenie znacznie usprawniło proces raportowania.

Na razie podjęto decyzję o zestawieniu kosztów i korzyści wynikających z przejścia na obowiązkową sprawozdawczość XBRL na potrzeby rynku kapitałowego. Analiza będzie uwzględniała trzyletni okres przygotowawczy oraz dwuletni okres dobrowolnego raportowania. Ma ona być pomocna w podjęciu ostatecznej decyzji.

Integracja i elektronizacja, jaką ma zapewnić nowy system OAM, znacznie poprawi sytuację. Dla inwestorów będzie ona oznaczać łatwiejszą analizę porównawczą, zwłaszcza na poziomie międzynarodowym. Nie będą musieli już przeprowadzać tych samych czynności w każdej krajowej bazie lecz wykonają ją jeden raz z poziomu bazy europejskiej. Dla regulatorów oznacza to usprawnienie mechanizmów kontroli. Poprzez prostszą analizę porównawczą będą oni w stanie odnieść sytuację odpowiednich emitentów krajowych do sytuacji odpowiednich emitentów z innych krajów.

Co prawda CESR nie podjęło jeszcze decyzji jak będzie wyglądać nowy system, lecz określone zostały dwie propozycje jego wyglądu:

A to już wiesz?  Pacjenci z SMA czekają na refundację terapii genowej. Jedno podanie leku wystarczy, żeby zahamować postęp choroby

Pierwsza zakłada znaczne rozbudowanie istniejącego systemu poprzez jego ujednolicenie pod względem formatu danych, ulepszenie możliwości wyszukiwawczych informacji  (nawet na poziomie międzynarodowym), a także uwzględnienie każdego rodzaju emitentów papierów wartościowych.

Drugie podejście zakłada zbudowanie jednego europejskiego systemu OAM. Każdy z emitentów będzie miał obowiązek dostarczania do niego odpowiednich informacji.

CESR skłania się do pierwszego podejścia, gdyż umożliwia ono kontrolowanie procesu przesyłania informacji przez krajowe instytucje nadzorcze.

Korzyści ze zintegrowanego systemu mogą być jeszcze większe, gdy zrealizuje się dodatkowy pomysł CESR. Otóż według ich stanowiska, po stworzeniu jednolitego systemu na rynku kapitałowym, możliwe jest jego połączenie z krajowymi „business registers”. Tak szeroka integracja spowodowałaby znaczącą redukcję kosztów związanych z raportowaniem dla przedsiębiorstw. 

Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR) został powołany w 2001 roku przez Komisję Europejską. W jego skład wchodzą przedstawiciele organów nadzorczych rynków kapitałowych każdego kraju należącego do Unii Europejskiej. Do głównych zadań Komitetu należą działania na rzecz wzmocnienia i poprawy jakości współpracy pomiędzy europejskimi komisjami papierów wartościowych oraz dążenia do wprowadzenia jednolitego prawa dot. rynku papierów wartościowych w państwach członkowskich UE.

XBRL to nieodpłatny, dostępny dla wszystkich standard oparty na technologii XML, którego głównym celem jest interaktywny opis informacji finansowych dla publicznych oraz prywatnych przedsiębiorstw i innych organizacji. XBRL daje korzyści dla wszystkich uczestników łańcucha procesu sprawozdawczego poprzez wykorzystanie wystandaryzowanych metod, dzięki którym użytkownicy mogą przygotować, publikować i analizować sprawozdania finansowe w dogodny dla siebie sposób.

Stowarzyszenie „XBRL Polska”  jest organizacją non-profit zrzeszającą podmioty prawne zainteresowane rozwojem standardu XBRL w Polsce. Stowarzyszenie jest członkiem ogólnoświatowego konsorcjum XBRL International,  gdzie posiada status jurysdykcji tymczasowej.

 

Adam Walaszek

Stowarzyszenie XBRL Polska

Źródło Stowarzyszenie XBRL Polska. Dostarczył netPR.pl

hastagi na stronie:

A to już wiesz?  Budżety państw UE dziurawe niczym szwajcarski ser
#anything

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy