Biznes Prawo

Awanse w warszawskim biurze Dentons

Awanse w warszawskim biurze Dentons
Do grona partnerów w warszawskim biurze Dentons dołączył Bartłomiej Kordeczka z zespołu Prawa Nieruchomości. Artur Cieślik, Magdalena Wątroba, Jakub Wieczorek oraz Łukasz Zwiercan awansowali na stanowisko

Data publikacji: 2017-05-09
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Awanse w warszawskim biurze Dentons
Kategoria: BIZNES, Prawo

Do grona partnerów w warszawskim biurze Dentons dołączył Bartłomiej Kordeczka z zespołu Prawa Nieruchomości. Artur Cieślik, Magdalena Wątroba, Jakub Wieczorek oraz Łukasz Zwiercan awansowali na stanowisko counsel.

Awanse w warszawskim biurze Dentons BIZNES, Prawo - Do grona partnerów w warszawskim biurze Dentons dołączył Bartłomiej Kordeczka z zespołu Prawa Nieruchomości. Artur Cieślik, Magdalena Wątroba, Jakub Wieczorek oraz Łukasz Zwiercan awansowali na stanowisko counsel.

Do grona partnerów w warszawskim biurze Dentons dołączył Bartłomiej Kordeczka z zespołu Prawa Nieruchomości. Artur Cieślik z zespołu Rynków Kapitałowych, Magdalena Wątroba z zespołu Postępowań Sądowych, Jakub Wieczorek z zespołu Bankowości i Finansów oraz Łukasz Zwiercan z zespołu Prawa Nieruchomości awansowali na stanowisko counsel.

                                                                                                                      

„W ubiegłym roku Dentons obchodził 25-lecie obecności na polskim rynku. Realia rynkowe, w jakich działamy i sama firma znacząco się przez ten czas zmieniły. Niezależnie jednak od otoczenia, w którym funkcjonujemy to ludzie pozostają najważniejszą wartością firmy. Dlatego cieszę się, że osoby które nawiązują z nami współpracę, rozwijają się razem z firmą zdobywając unikalne doświadczenie zawodowe, a także uznanie wśród klientów i partnerów biznesowych” – powiedział Arkadiusz Krasnodębski, Partner Zarządzający Dentons w Polsce.

 

Partner Bartłomiej Kordeczka, członek zespołu Prawa Nieruchomości, z kancelarią związany jest od ponad 6 lat. Specjalizuje się w transakcjach nieruchomościowych typu asset, enterprise i share deal, obejmujących wszystkie typy nieruchomości komercyjnych, t.j. budynki biurowe, magazyny, hotele, centra handlowe oraz greenfield, także w formule sale and lease-back, forward purchase lub forward funding. Bartłomiej ma doświadczenie w negocjowaniu umów najmu nieruchomości komercyjnych, w tym umów najmu lub dzierżawy obiektów hotelarskich, zarówno po stronie wynajmującego, jak i najemcy. Jest prawnikiem transakcyjnym, który doradza klientom na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

 

Artur Cieślik, counsel w zespole Rynków Kapitałowych, z kancelarią związany jest od 11 lat. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych, prawie handlowym oraz prawie cywilnym, obsługując w tym zakresie podmioty krajowe i zagraniczne. Doradza przy transakcjach nabywania spółek i przedsiębiorstw, zarówno na rynku publicznym, jak i niepublicznym, przy transakcjach łączenia, podziału oraz innego typu restrukturyzacjach spółek. Prowadził projekty pierwszych ofert publicznych (IPO) dla emitentów krajowych i zagranicznych. Doradzał również w zakresie innych kwestii dotyczących rynków kapitałowych w Polsce oraz w innych jurysdykcjach Unii Europejskiej. Uczestniczył m.in. w projekcie wycofania akcji zagranicznego emitenta z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, transakcji dual-listingu, w obsłudze wezwań oraz przejęciach spółek publicznych. W ramach praktyki zawodowej Artur zajmuje się także obsługą programów emisji dłużnych papierów wartościowych na rynku prywatnym i publicznym. Prowadził projekt przygotowania pierwszego w Polsce prospektu emisyjnego dla Publicznego Programu Emisji Obligacji oraz projekt przygotowania prospektu emisyjnego dla obligacji emitowanych w ofercie publicznej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

A to już wiesz?  DPD Polska partnerem logistycznym akcji „Każdy może pomóc”

 

Counsel Magdalena Wątroba jest członkiem zespołu Postępowań Sądowych. Z kancelarią związana jest od 6 lat. Reprezentuje klientów w sporach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności z zakresu prawa zobowiązań, spraw odszkodowawczych oraz ochrony dóbr osobistych, prawa własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz w sprawach łączących wątki administracyjnoprawne i pracownicze. Doradza również klientom w ramach postępowań grupowych. Magdalena reprezentuje podmioty gospodarcze i osoby fizyczne w postępowaniach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi i Sądem Najwyższym. Pro bono współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Polskim Towarzystwem Antydyskryminacyjnym, a także z fundacją Social Wolves, realizującą działania edukacyjne.

 

 

Jakub Wieczorek, counsel w zespole Bankowości i Finansów, z kancelarią związany jest od 3 lat. Specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym, w szczególności w finansowaniu transakcji nabycia spółek, finansowaniu korporacyjnym, finansowaniu aktywów i projektów oraz finansowaniu nieruchomości. Uczestniczył w licznych transakcjach finansowania, zarówno po stronie kredytodawców, reprezentując największe polskie i zagraniczne banki, jak i po stronie kredytobiorców, doradzając na rzecz polskich i zagranicznych spółek giełdowych, funduszy nieruchomościowych, funduszy private equity i inwestorów prywatnych. Jego doświadczenie obejmuje sporządzanie i negocjowanie standardowej dokumentacji kredytowej LMA, w tym m.in. umów kredytowych, umów pomiędzy wierzycielami, mandate letters i termsheetów. Jakub doradza także w kwestiach regulacyjnych.

 

Counsel Łukasz Zwiercan jest członkiem zespołu Prawa Nieruchomości. Z kancelarią związany jest od ponad 12 lat. Zajmuje się prawem nieruchomości, korporacyjnym i cywilnym. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zagospodarowania przestrzennego, procesu budowlanego, umów o roboty budowlane i umów z architektami. Doradza od strony prawnej przy transakcjach nieruchomościowych, zarówno typu asset deal jak i share deal. Ma także doświadczenie w zakresie transakcji joint-venture. Łukasz prowadził wiele dużych projektów due diligence, zarówno na rzecz nabywców nieruchomości lub spółek, jak i dla banków, dotyczących wszystkich najważniejszych rodzajów nieruchomości: handlowych, biurowych, magazynowych, mieszkaniowych, a także inwestycji typu greenfield. Ma ponadto duże doświadczenie w doradzaniu klientom przy zagadnieniach prawnych dotyczących zarządzania aktywami (asset management) w odniesieniu do powierzchni biurowych i handlowych, włączając w to udział w negocjowaniu umów najmu. Jego zainteresowania i doświadczenia związane są także z prawem własności intelektualnej.

A to już wiesz?  cz. 2 Co warto wiedzieć, zakładając spółkę?

 

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największą na świecie firmą prawniczą, oferującą najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osiągnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiodące informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywcą nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniejącym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

 

***

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Awanse w warszawskim biurze Dentons BIZNES, Prawo - Do grona partnerów w warszawskim biurze Dentons dołączył Bartłomiej Kordeczka z zespołu Prawa Nieruchomości. Artur Cieślik, Magdalena Wątroba, Jakub Wieczorek oraz Łukasz Zwiercan awansowali na stanowisko counsel.
Hashtagi: #BIZNES #Prawo

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy