Tag Archives: USD

Rynek mieszkaniowy w Charkowie (Katarzyna Lubaś)

Rynek mieszkaniowy w Charkowie (Katarzyna Lubaś)

Pod względem produkcji mieszkaniowej, Charków zajmuje drugie miejsce na Ukrainie. W najbliższych latach przewidywany jest dalszy wzrost aktywności deweloperskiej. Charków to siedemnastowieczne miasto położone w północo-wschodniej części Ukrainy, 25 km od granicy rosyjskiej, które liczy dziś 1,460,000 mieszkańców. Na początku wieku stolica kraju, później, do upadku Związku Radzieckiego, centrum przemysłu, dziś centralne miasto i stolica administracyjna regionu.…

Ericsson i FIFA z umową dotyczącą rozwiązań multimedialnych

Ericsson i FIFA zawarły globalną umowę na mocy której, FIFA będzie wykorzystywać platformy zarządzania treścią i serwisami firmy Ericsson. Umożliwi to nadawcom i telekomunikacyjnym licencjobiorcom uruchomić serwisy mobilne dotyczące imprez organizowanych przez FIFA  w 2009 oraz 2010 roku. FIFA, organizacja zarządzająca futbolem na świecie użyje platform firmy Ericsson, aby umożliwić nadawcom oraz operatorom telekomunikacyjny na całym świecie dostarczenie klientom atrakcyjnych serwisów mobilnych opartych na różnych imprezach sportowych organizowanych przez FIFA.…
Top