Tag Archives: Medal Europejski

Medal Europejski dla BRE Banku

Medal Europejski dla BRE Banku

Platforma kompleksowego zarządzania należnościami BRE Banku została nagrodzona Medalem Europejskim w XX edycji konkursu organizowanego  przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny. To kolejne już wyróżnienie innowacyjnych produktów bankowości transakcyjnej BRE Banku.Wyróżniony w konkursie produkt BRE Collection to pakiet zaawansowanych usług zarządzania spływem należności, począwszy od automatycznej identyfikacji wpływów na rachunek, poprzez księgowanie na kontach wirtualnych,  a także uzgodnienie informacji dotyczących płatności oczekiwanych względem tych już zrealizowanych.    Baza usług wchodzących w skład rozwiązań collectowych takich jak BRE Collect, BRE Mass Collect, BRE Mass Collect Plus, BRE Direct Debit opiera się na jednej, bardzo elastycznej i wszechstronnej platformie bankowości internetowej iBRE.…

iBRE, europejska jakość w BRE Banku

iBRE  - System Bankowości Internetowej BRE Banku został nagrodzony Medalem Europejskim w XVIII edycji konkursu organizowanego przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club.Uroczystość wręczenia nagrody odbyła 3 kwietnia w Centrum Olimpijskim w Warszawie. W imieniu BRE Banku odebrał ją Dariusz Nalepa, dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej.„Wygoda, jaką Internet i nowe technologie zapewniły nam w obszarze finansów osobistych spowodowała, że podobnych,  nowoczesnych i bezpiecznych kanałów dostępu oczekujemy także w bankowości korporacyjnej.…
Top