Tag Archives: Daniel Wrzesi

Strategia Mistrzów przed Euro 2012

Przygotowania Polski do organizacji Euro 2012 i optymistyczne prognozy gospodarcze to perspektywa stabilnych wzrostów krajowych indeksów giełdowych. Klienci MultiBanku, którzy chcą wykorzystać tę koniunkturę mogą wybrać Lokatę Inwestycyjną Strategia Mistrzów. Subskrypcja potrwa do 30 sierpnia 2010 r.Aktywem bazowym lokaty jest indeks WIG20, a jej konstrukcja zakłada umiarkowany wzrost notowań największych spółek giełdowych w perspektywie najbliższych 18 miesięcy.- Optymistyczne prognozy, dotyczące rozwoju gospodarczego w Polsce i na Świecie, opublikowane niedawno przez NBP i Bank Światowy oraz perspektywa dodatkowego wsparcia dynamiki krajowego PKB związana z inwestycjami infrastrukturalnymi przed Euro 2012 pozwalają przypuszczać, że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy będziemy obserwować umiarkowany wzrost indeksów na GPW – mówi Daniel Wrzesiński, menadżer Centrum Oszczędzania MultiBanku – Zaproponowana przez nas strategia zakłada stosunkowo szeroką tolerancję dla ewentualnych zmian tempa wzrostu WIG20 i daje pełną ochronę kapitału na koniec inwestycji.…
Top