Tag Archives: CEO

Ericsson i FIFA z umową dotyczącą rozwiązań multimedialnych

Ericsson i FIFA zawarły globalną umowę na mocy której, FIFA będzie wykorzystywać platformy zarządzania treścią i serwisami firmy Ericsson. Umożliwi to nadawcom i telekomunikacyjnym licencjobiorcom uruchomić serwisy mobilne dotyczące imprez organizowanych przez FIFA  w 2009 oraz 2010 roku. FIFA, organizacja zarządzająca futbolem na świecie użyje platform firmy Ericsson, aby umożliwić nadawcom oraz operatorom telekomunikacyjny na całym świecie dostarczenie klientom atrakcyjnych serwisów mobilnych opartych na różnych imprezach sportowych organizowanych przez FIFA.…
Top